Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!
Data modyfikacji: 2020-10-07 09:58
Pytania >> Co to jest partenogeneza?

Co to jest partenogeneza?

Partenogeneza inaczej dzieworództwo - to odmiana rozrodu płciowego polegająca na rozwoju nowego organizmu zwierzęcego z niezapłodnionej komórki jajowej. Zachodzi naturalnie (m.in. u wrotków, nicieni, roztoczy) lub sztucznie (za pomocą bodźców mechanicznych lub chemicznych, np. potarcie szczotką lub zanurzenie w kwasie siarkowym zwiększa u jedwabników liczbę osobników, rozwijających się z niezapłodnionych jaj); rozróżnia się kilka rodzajów partenogenezy naturalnej: przygodną (zachodzi np. u jedwabników); fakultatywną (samce niektórych gat. mogą pochodzić z niezapłodnionych jaj, np. trutnie u pszczół), stałą (gatunek reprezentowany jest wyłącznie przez samice, czasami samce istnieją, ale nie uzyskują dojrzałości płciowej; w jej ramach wyróżnia się m.in. p. geograficzną - polegającą na tym, iż w ściśle oznaczonym obszarze gat. rozmnaża się tylko partenogenetycznie) oraz cykliczną (przemiennie występują pokolenia rozmnażające się obupłciowo i partenogenetycznie, np. mszyce).